«Система автоматизованого подомового обліку» (далі – САПО) – спеціалізований програмний комплекс для управителів багатоквартирних будинків. Оптимальне рішення за своєю повнотою та можливостями у поєднанні з незначною вартістю.

 

Головною задачею САПО є облік фактичних витрат на управління окремо по кожному багатоквартирному будинку у розрізі складових послуги (обов’язковий перелік послуг (робіт) затверджений Наказом Мінрегіонбуду №190 від 27.07.2018, але не є вичерпним) та визначення фактичної вартості управління.

 

Основними функціями САПО є:

 • Визначення обсягів фактично наданих послуг по кожному будинку окремо, визначення фактичної вартості (собівартості) управління
 • Порівняльний аналіз договірних та фактично наданих обсягів послуг
 • Визначення «залишків по будинку» та сум, що підлягають поверненню 
 • Забезпечення прозорості проведення аудиту та контролю діяльності житлово-комунального підприємства шляхом подання повної та всебічної інформації про діяльність підприємства (проведені роботи, стан житлового фонду та інші) 
 • Формування звітів про собівартість утримання окремого будинку та житлового фонду в цілому
 • Надання оперативної інформації про стан житлового фонду за будь-який період
 • Забезпечення визначення нормативних тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до чинного законодавства (Постанова КМУ 869 від 09.11.2011, Наказ Мінрегіонбуду №190 від 27.07.2018)
 • Забезпечення визначення фактичних тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до чинного законодавства
 • Автоматизація роботи та оптимізація взаємодії усіх відділів підприємства.

 

Перевагою даного програмного комплексу є те, що його модулі дозволяють автоматизувати значну частину діяльності управителя багатоквартирних будинків.

 

Унікальною особливістю системи є те, що її модулі не просто виконують покладені на них специфічні завдання, але і об’єднані в єдиний комплекс, який дозволяє вирішити проблему обліку та оперативного контролю над діяльністю підприємства в цілому.

 

Слід зазначити, що на ринку програмного забезпечення можна знайти аналоги деяких з модулів, які входять до складу даної системи, але їх сукупна вартість значно перевищує вартість САПО. До того ж, придбавши САПО, Ви отримуєте гарантії її подальшого розвитку відповідно до потреб житлово-комунальних підприємств. Ви отримуєте можливість впливати на її розвиток, надаючи свої коментарі і пропозиції.

ПРИДБАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ

Головна

Найбільших успіхів у використанні САПО досягли управителі настпуних міст:

 •  Кривий Ріг,
 • Дніпро,
 • Павлоград,
 • Миронівка,
 • Одеса,
 • Вінниця,
 • Біла церква,
 • Чернігів,
 • Червоноград.

«Система автоматизованого подомового обліку» призначена для ведення обліку фактичних витрат на управління по кожному житловому будинку окремо так і по житловому фонду вцілому.

 

Основними задачами, які вирішує програмний комплекс, є:

 • Забезпечення прозорості проведення аудиту та контролю основної діяльності управителя шляхом подання повної та всебічної інформації про основну діяльність підприємства (проведені роботи, стан житлового фонду та інші)
 • Формування звітної документації про фактичну вартість (собівартість) управління по кожному окремому будинку та житлового фонду в цілому (кошторис утримання житлового фонду), картка обліку витрат на управління багатоквартирним будинком, оборотна відомість по будинку з розшифровкою по кожній послузі
 • Надання оперативної інформації про стан житлового фонду за будь-який період
 • Визначення сум, що підлягають поверненню (донарахуванню) за ненадані, надані не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління в розрізі складових
 • Зменшення інформаційного навантаження на працівників підприємства, особливо наприкінці звітних періодів (місяць, квартал, півріччя та рік)
 • Автоматизація роботи таких відділів підприємства, як: відділ кадрів, бухгалтерія, відділ економіки, інженерна служба (виробничо-технічний відділ), паспортний стіл, диспетчерська служба, абонентська служба (укладання договорів)
 • Прискорення внутрішнього документообігу за рахунок використання сучасних інформаційних технологій, зменшення впливу „людського” фактору, зменшення часу формування звітів
 • Оптимізація взаємодії відділів підприємства
 • Забезпечення визначення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до Постанови КМУ 869 від 09.11.2011 з урахуванням вимог Наказу Мінрегіонбуду №190 від 27.07.2018, як частини послуги з управління багатоквартиними будинками
 • Виконання щомісячних нарахувань, виконання перерахунків, формування квитанцій тощо.

 

Перевагою даного програмного комплексу є те, що його модулі дозволяють автоматизувати значну частину діяльності підприємства-управителя багатоквартиних будинків.

 

Унікальною особливістю САПО є те, що її модулі не просто виконують покладені на них специфічні задачі, але й поєднані у єдиний комплекс, що дозволяє вирішити проблему обліку та оперативного контролю над діяльністю підприємства в цілому.

 

Слід зазначити, що на ринку програмного забезпечення можна знайти аналоги деяких із модулів, що входять до складу даної системи, але їх сукупна вартість значно перевищує вартість САПО. До того ж, придбавши САПО, Ви отримуєте гарантії її подальшого розвитку у відповідності до потреб управителів. Ви отримуєте можливість впливати на її розвиток, надаючи свої коментарі та пропозиції.

Принципи побудови САПО

Програмний комплекс “Система автоматизованого подомового обліку” побудовано за модульним принципом, що забезпечує можливість одночасної роботи всіх відділів підприємства-управителя.

 

Усі складові частини САПО працюють з єдиною, централізованою базою даних, що може знаходитись як на виділеному сервері, так і на одній з робочих станцій.

 

Архітектура системи не обмежує кількості робочих місць, що дозволяє за необхідністю працювати з САПО кільком інженерам, бухгалтерам і т.д.

 

Організація САПО дозволяє розмежовувати права окремих користувачів системи, що дозволяє окремому користувачеві працювати тільки з тими даними, які йому необхідні.

 

Документообіг

Найвища інформаційна завантаженість працівників адміністративного апарату підприємства припадає на кінець звітного періоду, оскільки виникає необхідність швидко проаналізувати значний обсяг первинної документації, підвести підсумки та сформувати значну кількість вихідних та проміжних звітів.

 

Система дозволяє розподілити у часі інформаційне навантаження на працівників та зменшити пікове навантаження при формуванні звітної документації, скоротити витрати часу на рутинну роботу. Фактично Система сама формує необхідні звіти за вказівкою користувача, причому витрати часу не перевищують 1-5 хвилин в залежності від потужності комп’ютера.

Така висока швидкість формування звітності є можливою завдяки поступовому введенні первинних документів до бази даних Системи.

Структура робочих місць САПО розроблялась таким чином, щоб забезпечити максимальну незалежність роботи підрозділів підприємства (бухгалтерія, планово-економічний відділ, інженерна служба, відділ кадрів, диспетчерська, паспортний стіл, юридичний відділ) і водночас оптимізувати обмін інформацією між ними.

 

Базова конфігурація Системи включає наступні модулі:

 • „Дислокація”
 • „Нормативні розрахунки”
 • „Облік фактичних витрат”
 • „Кадровий облік”
 • „Бухгалтерський облік”
 • „Складський облік”
 • „Облік основних засобів”
 • „Каса-Банк”

 

Додаткові модулі:

 • „Зарплата”
 • „Квартплата”
 • „Комунальні договори”
 • „Особистий кабінет мешканця”

 

Додатково САПО може бути обладнана іншими модулями відповідно до потреб Вашого підприємства. У окремих випадках можлива інтеграція САПО з уже існуючими програмами.

Головними задачами, які вирішує даний модуль, є наступні:

 • Ведення бази даних житлового фонду: 
  • поповнення та зміна інформації про технічні та експлуатаційні параметри будинків, що знаходяться в управлінні підприємства
  • формування та друк звітів про поточний стан бази даних житлового фонду – звіт „Дислокація житлового фонду”
  • формування та друк звіту про об’ємні показники житлового фонду для розрахунку чисельності двірників та обслуговуючого персоналу
  • формування та друк звіту „Основні дані та характеристика стану житлового фонду”
 • Формування звітів про роботи, що проводились протягом вказаного часу на потрібній дільниці та/або будинку, звіт містить інформацію про матеріальні та фінансові кошти, що були витрачені на виконання нарядзавдання, а саме: назва, об’єм і ціна витрачених матеріалів та загальна сума заробітної платні працівників
 • Розрахунок нормативу на проведення промивки та гідравлічне випробування систем опалення для кожного будинку

Головними задачами, які вирішує даний модуль, є наступні:

 • Визначення нормативних тарифів на утримання житлових будинків та прибудинкових територій відповідно до постанови КМУ 869 від 09.11.2011 з урахуванням вимог Наказу Мінрегіонбуду №190 від 27.07.2018
 • Розрахунок нормативного штатного розпису працівників та лінійного персоналу
 • Розрахунок нормативної кількості інвентаря та спецодягу робітників із розрахунком його вартості на одного робітника, будинок
 • Розрахунок нормативів витрат електроенергії на освітлення місць загального користування та ліфти
 • Інші розрахунки відповідно до чинного законодавства та діючих норм.

Головними задачами, які вирішує модуль, є наступні:

 • Облік робіт, проведених «власними силами» управителя, диференційовано по кожному будинку та в розрізі складових:
  • ведення бази даних наряд-завдань та витрат матеріалів, пов’язаних з ними
  • облік витрат на прибирання сходів та прибудинкової території
 • Облік витрат на утримання ліфтів (ремонт, ОДС, електроенергія)
 • Облік витрат електро-енергії на освітлення
 • Облік робіт виконаних підрядним способом
 • Облік нарахованої та сплаченої квартплати
 • Порівняльний аналіз договірних та фактично наданих обсягів послуг, визначення сум, що підлягають поверненню
 • Формування звітів по фактичній вартості (собівартості) управління, визначення «фактичного тарифу»

Головними задачами, які вирішує модуль, є наступні:

 • Ведення кадрового обліку:
  • ведення особової картки робітника
  • облік призначень та переведень
  • облік відпусток
  • формування табелю (згідно наряд-завдання)
  • формування штатного розпису підприємства
  • звіти до податкової інспекції.

Головними задачами, які вирішує модуль, є наступні:

 • Бухгалтерський облік управителя багатоквартирних будинків:
  • ведення обліку банківських та касових операцій
  • інтеграція із системою складського обліку
  • автоматичне формування журнальних ордерів
  • автоматичне формування актів звірки
  • автоматичне ведення головної книги
 • Формування регламентованих звітів (форма 1, форма 2, форма 3 та інші)
 • Передбачена можливість ведення обліку без первинних документів (на одному журналі проводок із зазначенням до 3 аналітик (субконто) по дебету, кредиту та змісту операції), що спрощує облік за рахунок відсутності необхідності вводити великий обсяг проміжних даних.

Головними задачами, які вирішує модуль, є наступні:

 • Облік надходжень матеріалів
 • Надання інформації про стан на складі підприємства на поточний момент, а також про стан за минулі періоди
 • Облік витрат матеріалів по основним напрямкам діяльності управителя
 • Адресний облік витрат матеріалів
 • Облік матеріалів, відпущених стороннім організаціям та виданих працівникам підприємства
 • Облік матеріалів, що знаходяться у підзвітних осіб та робітників
 • Формування звіту про поточний стан складу із залишками по складу та підзвітним особам
 • Формування оборотної відомості
 • Формування звіту по складу
 • Формування звіту по дільниці
 • Формування звіту про рух матеріалів (надходження та витрати) на складі протягом звітного періоду

 

Головною особливістю даної програми є те, що вона розроблялася з урахуванням особливостей роботи управителя багатоквартирних будинків.

Головними задачами, які вирішує модуль, є наступні:

 • Ведення обліку основних засобів по групам
 • Зміна вартості (переоцінка) основних засобів
 • Нарахування зносу (амортизації) основних засобів
 • Індексація балансової та первісної вартості основних засобів

Головними задачами, які вирішує модуль, є наступні:

 • Автоматизація підготовки, оформлення та друку договорів з управителем по шаблон підготовленому шаблону типового договору
 • Ведення електронного архіву (бази даних) договорів на управління
 • Визначення «залишків», що підлягають поверненню, по особовим рахункам та по будинку вцілому у разі припинення (закінчення) дії договору, при небажанні співвласників його продовжувати або достроковому розірванні
 • Перенесення сформованого «сальдо» на наступний договір при продовженні дії договору
 • Автоматична пролонгація
 • Нагадування про договори термін дії яких спливає
 • Підготовка річного звіту перед співвласниками
 • Підготовка інформації (загальна кількість договорів, договори, які укладені за останній місяць (квартал) та інше) для керівника підприємства та керуючих органів (на паперових носіях та в електронному вигляді)
 • Швидкий пошук договору та іншої, пов’язаної з ним, інформації

Модуль, призначений для розрахунку зарплати робітників підприємства. Основними задачами модуля є:

 • Автоматичний розрахунок нарахувань виплат робітникам згідно окладів та тарифних ставок (основний оклад, тарифна ставка) з урахуванням відпрацьованих годин у вихідні та нічний час
 • Автоматичне нарахування виплат по лікарняним листам та наказам на відпустку
 • Нарахування виплат згідно наказів по підприємству (доплата за сумісництво посад, розширена зона тощо)
 • Автоматичний розрахунок утримань із зарплати (ПДФО, ЄСВ, військовий збір)
 • Автоматичний розрахунок нарахувань на ФОП (ЄСВ)
 • Друк табелеграм
 • Формування та друк звітної документації

 

Всі розраховані суми можуть бути використані при веденні обліку фактичних витрат. Для цього передбачено функцію експорту нарахованої зарплати та відрахувань до бюджету в модуль “Облік фактичних витрат”.

Модуль «Квартплата» призначений для виконання щомісячних нарахувань за житлово-комунальні послуги. Підтримується дуже широкий спектр послуг, не обмежуючись лише послугою з управління, модуль «Квартплата» дозволяє виконувати нарахування за вивіз сміття, водопостачання та водовідведення, електропостачання, теплопостачання та інші послуги. Підтримується робота як загальнобудинкових так і квартирних приладів обліку.

Основними задачами є:

 • Ведення абонентського обліку
 • Щомісячні нарахування з урахуванням пільг
 • Взаємодія з УПСЗН в частині обміну даних щодо отримувачів пільг та субсидій
 • Формування квитанцій та розсилка їх на електронну пошту співвласникам
 • Взаємодія з банками в частині приймання оплат
 • Реєстрація показів приладів обліку (будинкових і квартирних)
 • Формування звітів

Особистий кабінет мешканця – це web-додаток, що розміщується на «хмарному» сервері та забезпечує авторизований доступ для мешканців багатоквартирних будинків до інформації про нарахування по своїй квартирі, виконані роботи по будинку, інформацію про оплати тощо.

 

Основні функції модулю:

 • Перегляд деталізованої інформації про поточні нарахування по своїй квартирі
 • Нарахування за минулі періоди
 • Інформація про здійснені оплати
 • Скачування та друк квитанції
 • Формування акту звіряння взаєморозрахунків
 • Онлайн-оплата послуг
 • Перегляд даних про виконані по будинку роботи
 • Подача заявки управителю про виникнення аварійної ситуації або необхідність виконання робіт
 • Участь у опитуваннях та голосуваннях

 

Особистий кабінет мешканця інтегрується з існуючим сайтом управителя. Якщо Ви ще не маєте власного сайту – ми створимо його для Вас!

Спеціалісти нашого підприємства не зупиняються на досягнутому і продовжують роботи по вдосконаленню САПО та розширенню її функціональних можливостей. 

Співпрацюючи з нами, Ви отримуєте можливість впливати на розвиток придбаного Вами програмного забезпечення.

Наше підприємство надає повний комплекс послуг, пов’язаний із впровадженням та експлуатацією програмного забезпечення:

 • установка
 • наладка
 • адаптація до потреб замовника
 • навчання персоналу
 • гарантійний супровід
 • поточне обслуговування
 • супровід програмного забезпечення
 • консультації персоналу замовника щодо експлуатації програмного забезпечення

 

Підприємство “СОФТПРОЕКТ” є одним із провідних українських розробників програмного забезпечення. Наше підприємство занесене до Державного реєстру розповсюджувачів та розробників програмного забезпечення, що є обов’язковою умовою участі у тендерах, державних та комунальних закупівлях.

 

Наші розробки захищені свідоцтвами про авторське право та патентами на способи та винаходи.

 

Співпрацюючи з нами, Ви отримуєте гарантії розвитку програмного забезпечення, придбаного Вами, з метою постійного вдосконалення та відповідності його характеристик та функцій Вашим потребам, які, природно, можуть змінюватись.

Стандартна комплектація САПО включає наступні модулі:

 • модуль „Дислокація”
 • модуль „Нормативні розрахунки”
 • модуль „Облік фактичних витрат”
 • модуль „Кадровий облік”
 • модуль „Бухгалтерський облік” (базова версія)
 • модуль „Складський облік”
 • модуль „Облік основних засобів”
 • модуль „Каса-Банк”

 

Також доступні додаткові модулі:

 • модуль „Зарплата”
 • модуль „Квартплата” (за кожну 1000 особових рахунків)
 • модуль „Комунальні договори”
 • модуль „Особистий кабінет мешканця”

Ви можете придбати таку кількість як базових так і додаткових модулів системи, яка дозволить використати її максимально ефективно.

 

Усі модулі САПО комплектуються довідниковими інструкціями користувача (електронними та друкованими).

Додатково Ви можете замовити установку САПО та навчання персоналу роботі з нею.

 

Для ознайомлення із можливостями САПО, ми пропонуємо відвідати деякі із підприємств, на яких вона використовується найдовше. Для отримання координат таких підприємств зв’яжіться з нами.

Додатково Ви можете замовити презентацію САПО у своїй області, місті, підприємстві.