НОВА ФУНКЦІЯ

Додано новий звіт Звіт про проведені роботи по наряд-завданням (Облік факт. витрат – Облік робіт – Друк). В ньому відображаються види робіт та обсяги робіт, згруповані по Дільницям, Послугам та видам робіт.