Можливість розділення нарахувань на ФОП при використанні суміщення

НОВА ФУНКЦІЯ   Створено можливість розділення нарахувань на ФОП при використанні суміщення посад. Тобто, якщо використовується суміщення (в наказах на прийняття/переведення, чи в наказах на додаткові виплати) або якщо у працівника є переведення в обраному місяці, то нарахування на ФОП і проводки (якщо вони використовуються) – розділяться

Details

Виправлено створення проводок та розділені вікна списання

НОВА ФУНКЦІЯ   Виправлені проводки під час додавання та списання матеріалів. Видалено галочки "Передати без ціни", "Списати", "Разом" Додані кнопки на формі "Склад – Робітники – Картки": "Списати вартість", "Списати кількість", які відповідно списують або вартість або кількість (при списанні кількості списується все)

Details

Додано створення зносу матеріалу під час передачі в підзвіт

НОВА ФУНКЦІЯ   Додана можливість не робити, робити 50% або робити 100% зносу матеріалу при передачі в підзвіт. Причому при створені зносу створюється проводка. Якщо знос не робився то все працює по старому. Якщо знос 100%, вартість 0, кількість залишається незмінною і її потрібно списувати. При зносі в 50% зноститься половина вартості, іншу половину потрібно…

Details

Змінено проводки та додано можливість перепроведення

ВИПРАВЛЕННЯ    При створенні, редагуванні та перепроведені документів "Відомість амортизаційних нарахувань", "Зміна вартості", "Переміщення основних засобів", "Зняття з балансу", "Зміна строку корисного використання", "Індексація", "Постановка на баланс" було виправлено створення проводок, а саме:  – Перші аналітики – хто / кому.  – Другі аналітики – групи основних засобів.  – Треті аналітики – основний засіб.

Details

Додано можливість змінювати строк корисного використання основних засобів

НОВА ФУНКЦІЯ   Додано новий пункт меню та форми відображення і редагування змін строку корисного використання "Основні засоби – Зміна строку корисного використання". Додано зміни до усіх форм для вірного відображення строку корисного використання (амортизація, індексація, основні засоби). Під час додавання нового строку корисного використання потрібно вибрати основний засіб, вказати новий строк корисного використання і…

Details

Змінено порядок створення авансового звіту

НОВА ФУНКЦІЯ При створенні/редагуванні авансового звіту тепер додано два типа документів "Видаткова частина" та "Прибуткова частина". Прибуткова частина створює документ та проводки, які слід розуміти як одержані суми (наприклад з каси). Видаткова частина створює документ та проводки, які слід розуміти як витрачені суми. При створені видаткової проводки можливі такі варіанти: – просто проводка – проводка…

Details

каса

НОВА ФУНКЦІЯ   На вимогу користувачів, була змінена форма друку прибуткової та видаткової накладної, додані підписи головного бухгалтера та касира (касир це додаткове налаштування в модулі каса) а також в друку касової книгу. Додане нове поле поповнення/інкасація при заповненні цієї відмітки проводки не робляться, а потож інформативне поле комісійний збір

Details

Карточка фактичної собівартості по будинку

НОВА ФУНКЦІЯ   В карточцісобівартості по будинку були додаткові підписи: дата та місце складання, назва підприємства,підписи посадових осіб. В загальнихпідсумках, якщо параметр рівне нулю він не виводиться, а саме всього по будинку   

Details