Переглянути презентацію

Система автоматизованого ведення єдиного реєстру нерухомого комунального майна територіальної громади міста “СОФТПРОЕКТ – Реєстр комунального майна” – програмний комплекс, призначений для:

 

 • Обліку нерухомого майна, яке знаходиться в комунальній власності.
 • Обліку договорів оренди комунального майна та пов’язаних з договорами оренди документів.
 • Забезпечення оперативною інформацією про стан комунального майна та орендно-договірних відносин.
 • Автоматизований контроль за виконанням умов договорів оренди та використанням комунальної власності.
 • Бухгалтерський облік комунального майна.
 • Централізоване зберігання повної інформації про нерухоме майно територіальної громади міста, орендарів, стан розрахунків за договорами оренди.
 • Посилення контролю над орендними розрахунками.
СОФТПРОЕКТ - Реєстр комунального майна

Базова ціна ціна базової ліцензії

ціна базової ліцензії
120 тис. грн.

Базова ціна – це ціна базової ліцензії:

 • Робоче місце відділу реєстру – 2 копії
 • Робоче місце відділу оренди – 2 копії
 • Робоче місце відділу бухгалтерського обліку – 1 копія
 • Робоче місце орендодавця – 1 копія

Остаточна ціна складається з вартості ліцензій додаткових робочих місць та робіт з адаптації під вимоги Замовника. Детальніше обговорити умови співпраці можна за телефонами:

 • 067-604-83-24
 • 050-445-84-66
Наше підприємство надає повний комплекс послуг, пов’язаний із впровадженням та експлуатацією програмного забезпечення:
 • установка,
 • наладка,
 • адаптація до потреб замовника,
 • навчання персоналу,
 • гарантійний супровід,
 • поточне обслуговування,
 • супровід програмного забезпечення,
 • консультації персоналу замовника щодо експлуатації програмного забезпечення.
Підприємство “СОФТПРОЕКТ” є одним із провідних українських розробників програмного забезпечення. Наше підприємство занесене до Державного реєстру розповсюджувачів та розробників програмного забезпечення, що є обов’язковою умовою участі у тендерах, державних та комунальних закупівлях.

Наші розробки захищені свідоцтвами про авторське право та патентами на способи та винаходи.

Співпрацюючи з нами, Ви отримуєте гарантії розвитку програмного забезпечення, придбаного Вами, з метою постійного вдосконалення та відповідності його характеристик та функцій Вашим потребам, які, природно, можуть змінюватись.

Програмний комплекс “Реєстр комунального майна” доступний як в мережевій, так і локальній версії.
Локальна версія комплексу дозволить зекономити кошти невеликому підприємству і при цьому вона має такі ж функціональні можливості, що й мережева версія.
Мережева версія комплексу дозволить створити автоматизовау систему на рівні виконкому міста будь-якого маштабу та забезпечить можливість незалежної роботи різних відділів управління.
Стандартна комплектація Системи включає наступні модулі:
 • модуль „База даних Системи”
 • модуль „Робоче місце відділу реєстру”
 • модуль „Робоче місце відділу орендно-договірних відносин”
 • модуль „Робоче місце відділу бухгалтерського обліку”
 • модуль „Робоче місце відділу приватизації”
 • модуль „Перегляд звітів”
Також доступні додаткові модулі:
 • модуль „Робоче місце начальника управління”
 • модуль „Робоче місце балансоутримувача”
 • модуль „Модуль подання відомостей до мережі Internet”
Ви можете придбати таку кількість як базових так і додаткових модулів системи, яка дозволить використати її максимально ефективно.
Усі модулі Системи комплектуються довідниковими інструкціями користувача (електронними та друкованими).
Додатково Ви можете замовити установку Комплексу та навчання персоналу роботі з ним.
Для ознайомлення із можливостями Системи, ми пропонуємо відвідати деякі із підприємств, на яких вона використовується найдовше. Для отримання координат таких підприємств зв’яжіться з нами.
Додатково Ви можете замовити презентацію Системи у своїй області, місті.
Програмний комплекс „Система автоматизованого ведення єдиного реєстру нерухомого комунального майна територіальної громади міста”, розроблена підприємством «СОФТПРОЕКТ» і призначена для:
 • Облік нерухомого майна, яке знаходиться в комунальній власності
 • Облік договорів оренди комунального майна та пов’язаних з договорами оренди документів
 • Забезпечення оперативною інформацією про стан комунального майна та орендно-договірних відносин
 • Автоматизований контроль за виконанням умов договорів оренди та використанням комунальної власності
 • Бухгалтерський облік комунального майна
 • Централізоване зберігання повної інформації про нерухоме майно територіальної громади міста, орендарів, стан розрахунків за договорами оренди
 • Посилення контролю над орендними розрахунками

 

Система розроблена з використанням сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій, а тому її використання дозволить підвищити ефективність роботи управління комунальної власності за рахунок:

 • посилення контролю за виконанням умов договорів оренди та купівлі-продажу комунального майна;
 • скорочення заборгованості орендарів перед міською громадою;
 • підвищення ефективності взаємодії відділів управління між собою;
 • підвищення якості обслуговування орендарів, зменшення часу, необхідного для укладання договорів оренди та підготовки супутніх документів;
 • відмовитися від громіздкого та застарілого паперового архіву, адже усі дані про комунальне майно та договори оренди будуть зберігатися в центральній базі даних Системи;
 • скорочення часу, який витрачається на пошук потрібного документу більш ніж у 100 разів.
Система призначена для комплексної автоматизації роботи управління комунальної власності міста, а тому складається з модулів, на кожний з яких покладено функції специфічні для певного відділу управління. До складу Системи входять наступні модулі:
 • Робоче місце відділу реєстру та використання майна
 • Робоче місце відділу орендно-договірних відносин
 • Робоче місце відділу бухгалтерського обліку
 • Робоче місце відділу приватизації та оцінки майна
 • Робоче місце начальника управління
 • Робоче місце бухгалтера балансоутримувача
 • Модуль подання відомостей до мережі Internet
Система побудована на основі архітектури клієнт-сервер з частково розподіленою структурою бази даних. Задачі реалізації функцій, специфічних для об’єктів експлуатації, покладені на відповідні клієнтські компоненти системи, із розмежуванням доступу до даних, відповідно до покладених на них функцій.
Центральний сервер системи установлюється в управлінні комунальної власності міста. Робочі станції відділів управління комунальної власності міста встановлюються у відповідних відділах та під’єднуються до локальної мережі управління. Робочі станції балансоутримувачів майна встановлюються на їх території та під’єднуються до мережі управління з використанням модемного зв’язку.
На наступному малюнку показано інформаційну структуру Системи.
Робоча станція балансоутримувача може працювати автономно, обмін даними проводиться при необхідності синхронізувати базу даних.
З центрального сервера Системи балансоутримувач отримує наступні дані:
 • відомості про об’єкти нерухомості, зміну їх площі та балансової приналежності;
 • дані про договори оренди, які було укладено, переукладено, змінено або припинено за останній час (місяць, тиждень).
До центрального сервера Системи балансоутримувач відправляє:
 • відомості про акти приймання-передачі нерухомості по договорам оренди (при укладанні та припиненні договорів);
 • нараховану орендну плату та пеню;
 • орендні платежі;
 • відомості про проведену позовну роботу з орендарями, які не виконують належним чином умови договорів оренди.
Нижче подано схему мережевої інфраструктури системи.
Даний модуль призначений для роботи у відділу реєстру та використанні майна управління комунальної власності міста або у іншому відділі виконкому, що виконує відповідні функції.
Програма забезпечує наступні функції:
 • Автоматизоване ведення обліку нерухомого комунального майна міста
 • Реєстрація руху комунального майна між балансоутримувачами (постановка на баланс, прибуття та вибуття (продаж, переміщення, списання))
 • Формування таблиць руху нерухомого майна по балансоутримувачам.
 • Формування переліку об’єктів нерухомого майна з групуванням по:
  • балансоутримувачам,
  • КЖП,
  • районам,
  • адресам,
  • напрямком діяльності утримувачів майна,
  • використання (вільне, здається в оренду, для власних потреб)
  • окреме / вбудоване.
 • Проведення інвентаризаційного опису об’єктів нерухомого майна з можливістю змінити площу або вартість об’єкта згідно до результатів проведення інвентаризації.
 • Підготовка та друк звіту “Підсумкові результати інвентаризації нерухомого майна”.
 • Оперативне отримання відомостей про стан нерухомого комунального майна з групуванням по: балансоутримувачам; районам; місту; метою використання (вільне, здається в оренду, для власних потреб); окреме / вбудоване.
 • Ведення реєстру комунальних підприємств міста (назви, реєстраційна дані, адреси, банківські реквізити, перші особи, галузь, управління, район, стан).
 • Друк звіту про підприємства комунальної власності з наступною інформацією: район де розміщується, юридична адреса, райони, де підприємство має об’єкти власності, їх назви та адреси, перших осіб, відображення стану утримання та збереження приміщень, які обліковані на балансі.
 • Автоматизована підготовка проектів рішень та наказів про зміну балансоутримувача комунального майна при передачі між комунальними підприємствами, передачі від підприємства не комунальної форми власності до комунальної, продажу (приватизації) нерухомості, списання та дооблікування, зміні даних реєстру після проведення інвентаризації.
 • Ведення обліку вхідної документації (номер, дата вхідного документу, номер, дата вихідного документу заявника, заявник, назва документа та його зміст, виконавець, строк виконання / контролю, відмітка про виконання – номер, дата вихідного документу).
 • Підготовка та друк витягу з реєстру, який містить відомості про підрпиємство, об’єкти, що знаходяться у нього на балансі, та відомості про право власності на них.
Усі дані програми можна роздрукувати у зручній формі.
Система дозволяє отримувати дані про стан майна на будь-яку дату, що дозволяє відслідковувати зміну комунального майна.
Модуль „Робоче місце відділу бухгалтерського обліку” призначений для автоматизації обліку нерухомого комунального майна, яке знаходиться на балансі управління комунальної власності, та контролю за виконанням умов договорів оренди комунальної власності міста.

 

Основні можливості програми:

 • Операція заведення бухгалтерського обліку об’єктів нерухомого майна.
 • Друк інвентарних карток на об’єкти нерухомості.
 • Ведення реєстру руху основних засобів та зміни її вартості, зносу, площі.
 • Зміна балансової вартості та площ згідно з результатами інвентаризаційних описів та у інших випадках.
 • Операція зняття з бухгалтерського обліку об’єкту нерухомості та постановки об’єкту на облік (відповідно до рішень та наказів). Причому бухгалтеру не потрібно заносити дані наказу та перелік об’єктів до бази даних, це виконує відділ реєстру та використання майна та відділ приватизації та оцінки майна.
 • Нарахування зносу нерухомого майна (автоматичне та напівавтоматичне у разі потреби виконати нестандартне нарахування, наприклад, після виправлення помилки попередніх періодів).
 • Реєстрація орендних платежів та контроль за ними.
 • Нарахування пені за борги по власним майновим комплексам.
 • Нарахування орендної плати по власним майновим комплексам. Ведення реєстру рахунків та податкових накладних.
 • Формування звітів про стан платежів по оренді. Оборотно-сальдова відомість.
 • Формування переліку боржників із зазначенням суми боргу за кожний період (місяць).
 • Видача довідок по заяві орендаря про:
  • балансову приналежність споруди (приміщення),
  • адресу споруди (приміщення),
  • площу, балансову вартість та залишкову вартість, знос споруди (приміщення).
 • Кореспондування проводками господарських операцій. Журнал проводок.
 • Формування меморіальних ордерів. Користувач (бухгалтер) може самостійно створювати нові меморіальні ордери за власною потребою.
 • Формування оборотного балансу
Модуль „Робоче місце відділу приватизації та оцінки майна” призначений для автоматизації деяких операцій відповідного відділу.
До його функцій відносяться:
 • Реєстрація проекту рішення про включення об’єктів, що знаходяться в комунальній власності, до переліку об’єктів, що підлягають приватизації. Для рішення зберігати наступні дані:
  • номер;
  • дата ухвалення;
  • перелік об’єктів, що підлягають приватизації (як цілісні майнові комплекси так і окремі приміщення).
 • Друк переліків об’єктів, що знаходяться на балансі комунальних підприємств.
 • Друк звітів про об’єкти, що підлягають приватизації.
 • Друк переліку приватизованих об’єктів.
 • Ведення обліку вхідної документації (номер, дата вхідного документу, номер, дата вихідного документу заявника, заявник, назва документа та його зміст, виконавець, строк виконання / контролю, відмітка про виконання – номер, дата вихідного документу)

Дане програмне забезпечення дозволить значно скоротити процес укладання договорів та підготовки необхідних документів.

Система бере на себе контроль над усім циклом договірних відносин між управлінням та орендарем

Робота з архівом договорів та угод більше не буде рутинною, а тому вивільниться додатковий час для більш відповідальної роботи. Особливістю програми є те, що вона дозволяє реєструвати як договори двосторонні (орендар – орендодавець) так і договори тристоронні (орендар – балансоутримувач – орендодавець). У кожному випадку, кошти від оренди може отримувати як орендодавець або балансоутримувач, так і підприємство утримувач комунального майна. Така необхідність виникає, коли у місті діє порядок, згідно до якого оплата за оренду перераховується комунальному житловому підприємству, яке утримує споруду.

Додатково програма дає можливість зберігати у базі даних договорів перелік майна, яке надане у користування орендареві разом з приміщенням (зокрема для договорів оренди цілісних майнових комплексів).

Можливості програми „Робоче місце відділу орендно-договірних відносин”:

 • Ведення реєстру орендарів із відомостями про реєстрацію, банківські реквізити, перших осіб підприємства. Потрібного орендаря можна легко знайти у базі даних за будь-якими даними (назва, адреса реєстрації та інші).
 • Реєстрація договорів на оренду об’єкту нерухомого майна або його частини супутніх документів або їх реєстрація (для документів, які готує орендар):
  • заявка від суб’єкта підприємницької діяльності на передачу в оренду,
  • дозвіл управління комунальної власності міста на оренду,
  • дозвіл балансоутримувача на оренду,
  • експертна оцінка вартості об’єкта оренди,
  • експертна оцінка вартості земельної ділянки під орендованими площами,
  • пропозиції щодо реконструкції та ремонту об’єкта, дозвіл на ремонт чи реконструкцію,
  • відмітка про умови проведення конкурсу,
  • реєстраційні дані суб’єкта підприємницької діяльності,
  • розрахунки орендної плати,
  • розрахунки відшкодування податку на землю,
  • акт приймання-передачі об’єкта оренди,
  • копія інвентарної справи будівлі (план будівлі) із зазначенням об’єкта оренди (у формі растрового зображення),
  • свідоцтво про страхування об’єкта оренди.
 • Реєстрація внесення змін до договору оренди – реєстрація угод про внесення змін до договору оренди:
  • зміна мети використання,
  • зміна ставки орендної плати,
  • зміна орендованої площі,
 • Реєстрація реконструкцій та ремонтів об’єкта оренди. Супутніми документами є:
  • заявка на проведення реконструкції,
  • кошторис,
  • дозвіл,
  • акт приймання робіт.
 • Реєстрація угод про суборенду, супутніми документами є:
  • заявка орендаря про надання дозволу на суборенду,
  • дозвіл на надання суборенди,
  • копія угоди про суборенду,
  • реєстраційні дані суборендатора.
 • Ведення архіву угод про оренду.
 • Формування дислокації об’єктів оренди з групуванням по:
  • балансоутримувачу,
  • адресі,
  • орендарю,
  • меті використання,
  • терміном угоди,
  • номером угоди,
 • Дислокація містить відомості про:
  • площу поверху та підвалу, що здається в оренду / суборенду,
  • суборендаря,
  • мету використання об’єкта,
  • вбудований об’єкт чи окремий.
 • Щомісячний звіт про боржників.
 • Звіт про договори, термін дії яких спливає за місяць, із зазначенням суми боргу та друк попереджувальних листів.
 • Звіт про договори, термін дії яких закінчився.
 • Звіт про наявність вільних приміщень.
 • Підготовку, друк та збереження наступних документів:
  • договір на оренду,
  • розрахунок орендної плати за перший місяць,
  • розрахунок  компенсації плати за землю,
  • договір на безоплатне користування,
  • акти прийому-передачі при наданні оренди та при розірванні договору,
  • акт технічного огляду,
  • дозвіл на проведення реконструкції,
  • дозвіл на проведення ремонтних робіт,
  • дозвіл на оренду,
  • дозвіл на суборенду,
  • гарантійний лист,
  • претензії.
 • Друк попереджень про розірвання угоди про оренду.
 • Передбачена можливість реєстрації в договорі декількох цілей використання об’єкту власності (з різними ставками, площами та ін.)
 • Передбачена можливість реєстрації в заявці орендаря декількох цілей використання об’єкту власності (з різними ставками, площами та ін.)
 • Передбачена можливість виконання розрахунку орендної плати для кількох цілей використання об’єкту власності відповідно до різних експертних оцінок
 • При реєстрації змін до договору:
  • розрахунок орендної плати з урахуванням індексу інфляції на момент укладання угоди про зміни в договорі
  • розрахунок компенсації плати за землю
  • можливість додавання нових/вилучення старих об’єктів оренди
 • Друкувати договори оренди та інші документи можна з використанням різних шаблонів.
 • Шаблони документів можуть змінювати сам користувач при виникненні такої необхідності.
 • Друк довідки про балансову належність об’єкта оренди.
 • Друк угоди про дострокове припинення дії договору.
 • Пошук договору оренди (за адресою, орендарем, балансоутримувачем, номером договору та іншими даними договору)
 • Друк результатів пошуку
 • Програма обладнана зручною дислокацією нерухомості та договорів оренди, яка дозволяє швидко знаходити потрібне підприємство, орендаря, адресу, найбільш важливі дані договору можна переглянути прямо у дислокації.
 • Дислокацію договорів оренди можна роздрукувати по окремому підприємству, управлінню, району, місту.
 • Підрахунок кількості договорів в дислокації по балансоутримувачу, району, користувачу, вулиці
Для забезпечення начальника управління оперативною інформацією про стан комунального майна та орендно-договірних відносин, з можливістю отримувати необхідну інформацію у зручному графічному вигляді, Система обладнана спеціальним модулем „Робоче місце начальника управління”.
При необхідності, дана програма може використовуватися і у відділах управління.
„Робоче місце начальника управління” має наступні можливості:
 • Представлення даних про нерухомість та договори оренди на карті міста.
 • Пошук об’єкта нерухомості та об’єкта оренди на карті міста.
 • Перегляд карти міста під будь-яким масштабом:
  • усе місто;
  • район;
  • довільний масштаб.
 • Показ майбутньому орендареві розташування приміщення, яке він збирається орендувати, на карті міста.
 • Схематичне відображення об’єктів нерухомості та оренди із кольоровим виділенням стану оплати за оренду по кожному об’єкту (червоним – боржники; зеленим – орендарі, які належним чином виконують умови договорів оренди; білим – вільні приміщення).
 • Про кожне приміщення можна легко та швидко отримати вичерпну інформацію:
  • Адреса
  • Назва
  • Дата укладання договору оренди
  • Дата закінчення договору оренди
  • Орендована площа
  • Ставка орендної плати
  • Величина заборгованості
  • Термін заборгованості та інше
 • Отримання переліку боржників (по КЖП, району, місту).
 • Отримання переліку вільних приміщень (по КЖП, району, місту).
 • Аналіз орендних платежів по:
  • Окремому орендарю (договору оренди);
  • Окремому об’єкту нерухомості;
  • КЖП;
  • Районам;
  • Місту в цілому;
  • Галузям господарства.
 • Аналіз вартості комунального майна по:
  • Комунальним підприємствам;
  • Районам;
  • Місту в цілому;
  • Галузям господарства.
Для забезпечення взаємодії комунальних підприємств, які здають майно у орендне користування або мають на своєму балансі комунальне майно, у Системі передбачений модуль „Робоче місце бухгалтера балансоутримувача”, який взаємодіє з системою через локальну комп’ютерну мережу (за наявності) або через телефонну мережу за допомогою модему.
Основними задачами даного модулю є:
 • бухгалтерський облік орендних відносин;
 • бухгалтерський облік нерухомого комунального майна, яке знаходиться на балансовому обліку підприємства.
 • До функцій програми відносяться:
 • Реєстрація актів приймання-передачі приміщень при укладанні та термінуванні договорів оренди.
 • Нарахування орендної плати з урахуванням індексу інфляції відносно плати за перший місяць, плати за землю та плати за експлуатаційні витрати.
 • Друк податкових накладних та рахунків як для окремого орендатора, так і для усіх в автоматичному режимі, з використанням автоматичної нумерації та збереженням у реєстрі рахунків та накладних.
 • Ведення та друк реєстру виданих рахунків.
 • Ведення та друк реєстру виданих податкових накладних.
 • Друк відомостей по оплаті за оренду.
 • Реєстрація надходжень платежів за оренду, компенсації за землю, плати за експлуатаційні витрати з розшифровкою (кошти, взаємозалік).
 • Нарахування пені.
 • Реєстрація оплати пені (добровільно, за рішенням суду).
 • Підготовка та друк звітів:
 • “Оборотно-сальдова відомість по оренді (зведена)”,
 • “Оборотно-сальдова відомість по оренді (по кожному орендарю)”.
 • Підсумковий звіт по оренді (накопичувальний від початку року).
 • Перегляд відомостей про будь-який договір оренди.
 • Формування дислокацій орендованих приміщень.
 • Формування звітів про боржників.
 • Нарахуванні зносу по об’єктам нерухомості, що перебувають на балансовому обліку.
 • Проведення операції синхронізації бази даних об’єктів оренди та бази даних платежів (при використанні модемів).
На відміну від інших програмних продуктів, даний дозволяє скоротити роботу бухгалтера до мінімуму шляхом автоматичного виконання усіх нарахувань, підготовки рахунків, накладний актів.
Програма дозволяє отримувати відомості про нові договори оренди з головної бази даних системи одразу після їх укладання, а також передавати дані по оренді до управління за лічені хвилини, без паперових носіїв.