Додання поля “Клас” до довідника спеціальностей

НОВА ФУНКЦІЯ    До довідника спеціальностей додано поле "Клас" (також наявне поле "Розряд"). Змінити це поле можна на формах: довідника спеціальностей або редагування даних про робітника та переглянути у медичних довідках.

Details

Код ЕДПРОУ у інші вікна

НОВА ФУНКЦІЯ   Додано поле з можливістю вибору контрагента по коду ЕДПРОУ з подальшим автоматичним заповненням усіх полів, які зв"язані з даними про контрагента (на всіх формах де використовується вибір контрагента).

Details

Помилка при списанні матеріалів по наряд-завданням

ВИПРАВЛЕННЯ   При списанні матеріалів по наряд-завданням ComboBox зі списком матеріалів не завжди коректно повертав індекс вибраного матеріалу та виникала помилка, у зв’язку з цим компонент був замінений на TcxComboBox і помика більше не спостерігалась.

Details

Експортування тарифів при формуванні відомості фактчних тарифів

ВИПРАВЛЕННЯ   При формуванні звіту відомості фактиних тарифів "Звіти – Звіти з диференційованого обліку" при вибраній галочці "ЕКСПОРТ" данні експортуються тільки в тому випадку коли період дорівнює одному місяцю, в інших випадках формується лише відомість, але данні не експортуються для того доб не впливати на спотворення тарифів.

Details