Додана відомість фактичних тарифів для орендарів та власників нежитлових приміщень

НОВА ФУНКЦІЯ До звіту "Перерахунок ФАКТИЧНОГО тарифу (Контроль Ц_н 4)" додано закладку Fact_SPD з відомістю вактичних тарифів для орендарів та власників нежитлових приміщень та закладку Expotr_SPD з такою ж відомістю але без відображання собівартості.   Окрім того, на інших закладках у колонках собівартості для квартир без ліфтів та з ліфтами відображається собівартість лише відповідних квартир.

Details

У розрахунок нормативного тарифу внесено наступні зміни:

НОВА ФУНКЦІЯ У розрахунок нормативного тарифу внесено наступні зміни: – Ранее при расчете тарифа вцелом про предприятию не учитывался параметр домов "Котедж" в результате чего общая численность работников и соответственно тариф был несколько завышен. Теперь этот недостаток устранен и параметр "Котедж" учитывается одинаково как при расчете по адресу, так и по предприятию вцелом. – Розрахунок…

Details

Звіти->”Картки фактичного тарифу” Додана можливість перегляду та друку карток фактичної собівартос

НОВА ФУНКЦІЯ "Звіти"->"Картки фактичного тарифу" Додана можливість перегляду та друку карток фактичної собівартості утримання будинку за місяць без складових собівартості по видам витрат. Дана картка зручна для інформування мешканців по фактичному тарифу окремого будинка.

Details

У вікні редагування будинку закладку “Тарифна група” замінено закладкою “Службові дані” на якій розм

НОВА ФУНКЦІЯ У вікні редагування будинку закладку "Тарифна група" замінено закладкою "Службові дані" на якій розміщені поля: "Нормер тарифної групи", "Код РЦ" – для занесення коду обэєкта у БД розрахункового центру для подальшого експорту тарифів до рзрахункового центру, "Будинок контори" – для позначення офісних окремо розташованих будинків. Колонку "Код РЦ" додано у таблиці на вікні…

Details

35-та збірка Системи побудинкового обліку

НОВА ЗБІРКА Сьогодні 24.12.2008 вийшла нова 35-та збірка Системи побудинкового обліку. Працівники що займаються супроводом програмного забезпечення підприємства можуть завантажити нову версію програми з нашого ФТП серверу: ftp.softproject.com.ua

Details

Виправлено помилку при відображенні аналітик при редакуванні банківської виписки. Тепер аналітики ві

ВИПРАВЛЕННЯ Виправлено помилку при відображенні аналітик при редакуванні банківської виписки. Тепер аналітики відображаються вірно.

Details

З’явилася можливість рееструвати повідомлення(заяви), прийняті диспетчером.

НОВА ФУНКЦІЯ Зэявилася можливість рееструвати повідомлення(заяви), прийняті диспетчером. Для повідомлень ведеться історія робіт по виконанню. З’явились декілька звітів.

Details

Звіти з диференційованого обліку: 1) Виличили данні “за бюджетні кошти”, які не впливають на тириф

ВИПРАВЛЕННЯ "Звіти з диференційованого обліку": 1) Виличили данні "за бюджетні кошти", які не впливають на тириф для мешканця 2) На рентабельніть нараховуетсья НДС При формування "Відомість фактичних тарифів" виправлені значення площі, якщо поставлена відмітка "Не враховувати 1 поверх для диспетчеризації (з 02.2008)"

Details